Thi công sửa chữa Trường học Quốc Tế liên hợp quốc Hà Nội

Thi công sửa chữa cải tạo Trường học Quốc tế liên hợp quốc Hà Nội (United Nations International School of Hanoi)

Địa chỉ: G9 Ciputra, Tay Ho, Hanoi, Vietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *